Przez ponad pół wieku swojego istnienia Amnesty International przeprowadziła kilka, bardzo głośnych kampanii. Oto one: Prawa Człowieka Pod Murem Chińskim. Były to postulaty przestrzegania praw człowieka w Chinach w związku z organizowanymi tam w 2008 letnimi Igrzyskami Olimpijskimi.

Kampania dotyczyła czterech zasadniczych kwestii: kary śmierci, przetrzymywania bez prawa do procesu sądowego, sytuacji obrońców praw człowieka oraz cenzury Internetu. Darfur Nie Może Już Czekać. Kampania ta nakierowana była na kryzys humanitarny w Darfurze.

W latach 2003-2008 w wyniku konfliktu zbrojnego zginęło tam ponad 90 tys. ludzi, 200 000 zmarło z przyczyn związanych z konfliktem, a ponad 2 mln musiało opuścić swoje domy. Działania społeczności międzynarodowej ONZ i UAnie przyniosły dotychczas wymiernych rezultatów w zaprowadzeniu pokoju i ochronie ludności cywilnej.

Stop Przemocy Wobec Kobiet. Przemoc wobec kobiet została określona przez Amnesty International mianem katastrofy praw człowieka o zasięgu światowym, stąd inspiracja do działań w ich obronie.