To, że zabytkowe dzieła architektury podlegają ochronie prawnej jest normą cywilizacyjną w naszym kręgu kulturowym. Obecność takich regulacji w prawie jest wynikową tego, że Europa ma szczególny wkład w rozwój architektury i praktycznie w każdym kraju są fantastyczne przykłady tego, jak można było budować, aby wydobyć z budynków prawdziwie czyste piękno.

Mamy jakiś dług do spłacenia wobec twórców tych miejsc – zarówno projektantów, jak i budowniczych, którzy włożyli swój trud w odtworzenie dawnej zabudowy. Zachowując zabytki w dobrej kondycji nie robimy tego tylko dla siebie.

To również gest w stronę przyszłych pokoleń, które będą miały realną szansę sięgać do dawnego dziedzictwa. Utrzymanie wysokich standardów w dziedzinie ochrony zabytków musi jednak polegać na zdrowym rozsądku, który czasami jest gdzieś po drodze gubiony.

Mamy tu na myśli przede wszystkim negatywne opinie lokalnych konserwatorów, które hamują szereg istotnych inwestycji. Będziemy rozwijać ten ważny wątek w następnym tekście.