Category:

High-tech

Styl architektoniczny, który w znacznym stopniu nawiązuje do postmodernizmu – w szerokim tego słowa znaczeniu – jest określany mianem high-tech. Kluczowe znaczenie, w przeciwieństwie do trendów panujących

Posted On :