Czy outsourcing pracowników i outsourcing w zakresie zarządzania pracownikami są tym samym? Niezupełnie. Wyjaśniamy na czym polegają różnice.

Outsourcing pracowników polega na ich przejęciu przez nowego pracodawcę, wskutek sprzedania zakładu pracy przez poprzedniego pracodawcę. W takim przypadku wszystkie obowiązki związane z kadrami, zatrudnieniem i rozliczeniem pracownika, spoczywają na barkach podmiotu, który przejął przedsiębiorstwo.

Outsourcing w zakresie zarządzania pracownikami polega natomiast na powierzeniu obsługi pracowników firmie zewnętrznej. Firma ta, na rzecz zlecającego przedsiębiorstwa, pełni usługę outsourcingu zarządzania pracownikami.

To oznacza, że w obowiązku tej firmy może znaleźć się obsługa pracowników w zakresie ich dokumentacji dotyczącej zatrudnienia i płac. Firma outsourcingowa może również wypłacać pracownikowi wynagrodzenie oraz rozliczać obowiązujące składki z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Należy jednak pamiętać, że firma outsourcingowa w takim przypadku nie ma pełni władzy nad pracownikiem. To pracodawca decyduje o zatrudnieniu, zwolnieniu, podwyżce, czy urlopie swojego podwładnego. W przypadku problemów prawnych, bardzo przydatna może być obsługa prawna firm w rzeszowie.