Proces powstania miast, to zjawisko bardzo długie. Zaledwie niewielki procent metropolii zostało stworzonych od podstaw, w bardzo krótkim okresie czasu.

Bazując jednak na doświadczeniach przodków, współcześni urbaniści są w stanie przygotować miasto, które będzie funkcjonalne do granic możliwości. Na podstawie wielu analiz stwierdzono, że najlepszym rozwiązaniem są takie układy, w których centralne miejsce zajmują budynki użyteczności publicznej, do których biegną równolegle doprowadzone arterie.

Średniowieczna siatka ulic, wzbogacona o szerokie ulice, zapewnia doskonałą komunikację. Należy jednak pamiętać również o niemniej istotnej sieci wodnokanalizacyjnej, bez której życie w mieście jest praktycznie niemożliwe.

Osadzone na obrzeżach fabryki i zakłady przemysłowe pomagają „odświeżyć” powietrze. Z kolei misternie zaprojektowane ogrody podnoszą jakość życia mieszkańców.

Niezależnie od tego, czy miasto powstało w sposób naturalny, przeobrażając się w gigantyczną metropolię czy też zostało stworzone w przeciągu kilki lat, nie da się wznieść miejsca, które będzie nieprzyjazne dla ludzi. Bowiem, to oni decydują o tym, jak długo będzie istnieć.

www.azjanews.pl