Styl architektoniczny, który w znacznym stopniu nawiązuje do postmodernizmu – w szerokim tego słowa znaczeniu – jest określany mianem high-tech. Kluczowe znaczenie, w przeciwieństwie do trendów panujących w modernizmie, ma tu nie tyle sama funkcjonalność obiektu, co po prostu on sam. Konstrukcja budynku wykonanego według tego stylu architektonicznego, sama w sobie może być rozpatrywana w kategoriach ornamentyki.

Budynek jest więc celem samym w sobie. High-tech narodził się wraz z pojawieniem nowych, zaawansowanych technologii, a także urządzeń. Budynki tego typu mają więc wysoce techniczne wyposażenie, takie jak baterie słoneczne, rolety, klimatyzacja typu klimatyzator ewaporacyjny przenośny.

Jest to część nowoczesnego designu, swego rodzaju, charakterystycznego ornamentu. High-tech wyraźnie zauważa się zarówno w wizualności, jak i we funkcjonalności danego obiektu. Z bardziej znanych budowli wpisujących się w dorobek tego stylu, można wyróżnić wieżę Eiffla, Hearst Tower (Nowy Jork), czy biurowiec Lloyd’s, mieszczący się w Londynie.

projektowanie ogrodów