Leasing pracowników to pojęcie stosunkowo nowe, pod którym kryje się wykonywanie pracy przez pracownika, u innego pracodawcy.

Leasing pracowników jest rozwiązaniem, które daje oszczędności pracodawcy.

Stwarza możliwość oddelegowania pracownika do innego pracodawcy, w przypadku braku pracy przeznaczonej dla niego.

Jednocześnie jest to tylko oddelegowanie, więc w przypadku pojawienia się dodatkowej pracy, pracodawca ma zawsze możliwość przywrócenia pracownika na dane stanowisko.

Leasing pracowników to wynajmowanie pracowników innym pracodawcom, za zgodą samego zainteresowanego.

Bez jego zgody nie może bowiem dojść do jego wynajęcia.

W takim przypadku byłoby to niezgodne z prawem.

Leasing pracowników ma bowiem oparcie w artykule 1741 kodeksu pracy, w którym jasno zostało określone, że pracodawca ma prawo udzielić pracownikowi bezpłatnego urlopu, podczas którego będzie miał on możliwość wykonywania pracy zarobkowej u innego pracodawcy.

Należy jednak pamiętać, że w takiej sytuacji, pracownik powinien pozostawać w stosunku pracy wobec pierwszego, jak i drugiego pracodawcy, na podstawie pisemnej umowy.

praca operator maszyn zielona góra