Category:

High-tech

Styl architektoniczny, który w znacznym stopniu nawiązuje do postmodernizmu – w szerokim tego słowa znaczeniu – jest określany mianem high-tech. Kluczowe znaczenie, w przeciwieństwie do trendów panujących

Posted On :
Category:

Indywidualny gust a wiedza

Wspomnieliśmy o tym, co można określić mianem kompetencji do oceny rozwiązań architektonicznych. Jasnym jest, że wiedza w tym temacie pomaga w rzetelnej ocenie i może być czynnikiem, który

Posted On :
Category:

Społeczna rola ochrony zabytków

To, że zabytkowe dzieła architektury podlegają ochronie prawnej jest normą cywilizacyjną w naszym kręgu kulturowym. Obecność takich regulacji w prawie jest wynikową tego, że Europa ma szczególny wkład w

Posted On :
Category:

Styl romański

Romański styl architektoniczny, potocznie określany też mianem architektury z klocków, charakteryzuje się wyraźną prostotą, zwłaszcza pod względem sposobu tworzenia brył kładających

Posted On :